E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים

חברי המערכת

הרב אברהם יצחק ברוך שי' גערליצקי

הרב אפרים שי' פיקרסקי

תש"מ

ר לוי שי' מוצקין

ר' אליאזר גרשון שי' שם-טוב

ר' משה שי' דרייזין

ר' שניאור זלמן שי' איידלמן

תשמ"א

ר' משה שי' דרייזין

ר' שניאור זלמן שי' איידלמן

ר' נפתלי שי' גרינברג

ר' שמעון שי' מוצקין

ר' יוסף שי' חן

תשמ"ב

ר' כתריאל שי' שם-טוב

ר' יוסף שי' חן

תשמ"ג

ר' יוסף שי' חן

ר' יוסף יצחק שי' לו

ר' אברהם שי' האלצבערג

ר' חיים שאול שי' שטיינמיץ

תשמ"ד

ר' אברהם שי' האלצבערג

ר' יוסף יצחק שי' לו

תשמ"ה

ר' אברהם שי' האלצבערג

ר' מנחם מנדל שי' פעלער

ר' חיים שאול שי' שטיינמיץ

ר' יהונתן שי' רייניץ

ר' יוסף יצחק שי' קעלער

תשמ"ו

ר' יהונתן שי' רייניץ

ר' אברהם שי' ליפשיץ

ר' יוסף יצחק שי' קעלער

ר' מיכאל שי' רייניץ

ר' אפרים שי' קעלער

ר' יצחק שי' הומינער

ר' שמואל שי' נעמיראווסקי

ר' אברהם שי' בערנשטיין

תשמ"ז

ר' מיכאל שי' רייניץ

ר' אפרים שי' קעלער

ר' יצחק שי' הומינער

ר' שמואל שי' נעמיראווסקי

ר' נחמן שי' ווילהלם

ר' לוי שי' רייצעס

ר' לוי שי' שם-טוב

ר' מנחם מנדל שי' אזימאוו

ר' משה דוד הכהן שי' כהן

תשמ"ח

ר' אפרים שי' קעלער

ר' יצחק שי' הומינער

ר' שמואל שי' נעמיראווסקי

ר' מנחם מנדל שי' אזימאוו

ר' מנחם מנדל שי' ליפסקער

ר' מאיר גרשון הכהן שי' כהן

תשמ"ט

ר' אפרים שי' קעלער

ר' יצחק שי' הומינער

ר' שמואל שי' נעמיראווסקי

ר' מאיר גרשון הכהן שי' כהן

ר' דוד שי' מונדשיין

ר' חיים הכהן שי' כהן

ר' שאול שי' ווילהלם

ר' משה מרדכי שי' סעריבראנסקי

תש"נ

ר' חיים הכהן שי' כהן

ר' שאול שי' ווילהלם

ר' משה מרדכי שי' סעריבראנסקי

ר' מרדכי שי' פרקש

ר' שניאור זלמן שי' קאזין

ר' יוסף יצחק שי' הלברשטם

ר' יעקב מאיר שי' קוביטשעק

תשנ"א

ר' דוד שי' מונדשיין

ר' חיים הכהן שי' כהן

ר' יוסף יצחק שי' הלברשטם

ר' יעקב מאיר שי' קוביטשעק

ר' אלכסנדר שי' הפנהיימר

ר' אליעזר שמאי הלוי שי' סאלעק

תשנ"ב

ר' חיים הכהן שי' כהן

ר' יעקב מאיר שי' קוביטשעק

ר' אלכסנדר שי' הפנהיימר

ר' אליעזר שמאי הלוי שי' סאלעק

ר' יוסף יצחק הלוי שי' לוי

ר' פסח צבי שי' שמערלינג

ר' יוסף יצחק שי' אייווס

ר' שמעון שי' פוטאש

ר' עמרם שי' פרקש

ר' מאיר ארי' שי' שמערלינג

ר' יעקב שי' טלזנר

תשנ"ג

ר' עמרם שי' פרקש

ר' מאיר ארי' שי' שמערלינג

ר' יעקב שי' טלזנר

תשנ"ד

ר' עמרם שי' פרקש

ר' יוסף יצחק שי' עמאר

ר' מאיר ארי' שי' שמערלינג

תשנ"ה

ר' בן-ציון שי' קארף

ר' לוי יצחק שי' אזימאוו

ר' גדלי' חנוך שי' פוטאש

ר' יוסף יצחק שי' עמאר

ר' מאיר ארי' שי' שמערלינג

תשנ"ו

ר' לוי יצחק שי' אזימאוו

ר' גדלי' חנוך שי' פוטאש

ר' חיים שי' גרייזמאן

ר' לוי יצחק הכהן שי' זרחי

ר' יוסף יצחק שי' מלכא

ר' יוסף שי' רבינוביץ

תשנ"ז

ר' ישכר שלמה שי' ביסטריצקי

ר' יעקב שי' בלאכמאן

ר' מנחם מנדל שי' גרייזמאן

ר' דוד שי' האלצבערג

ר' זאב וואלף שי' גאפין

ר' אשר הלוי שי' קריצ'בסקי

ר' מנחם מנדל שי' זלצמאן

תשנ"ח

ר' מרדכי יואל שי' גולדשטיין

ר' מנחם מנדל שי' גרייזמאן

ר' מנחם מנדל שי' זלצמאן

ר' שלום דובער שי' חזן

ר' חיים מאיר הלוי שי' ליבערמאן

תשנ"ח

ר' חיים אליעזר שי' זלמנוב

ר' יוסף יצחק שי' ביסטריצקי

ר' יוסף יצחק שי' פלדמן

ר' מנחם מנדל שי' זילבערשטיין

ר' משה מנחם מענדל שי' סילווער

ר' נפתלי דן שי' מאראס

ר' שלמה ישעי' שי' רפופורט

תש"ס

ר' דוד שי' איזאגווי

ר' דוד ארי' לייב שי' זילבערשטיין

ר' יוסף יצחק שי' זילבערשטיין

ר' לוי יצחק שי' חזן

הת' חיים אליעזר שי' טווערסקי

הת' ישעיה שי' גערליצקי

תשס"א

הת' צבי אפרים שי' בראנשטיין

הת' יעקב ליב שי' בייטעלמאן

הת' חיים אליעזר שי' טווערסקי

הת' ישעיה שי' גערליצקי

הת' בנימין הלוי שי' לוין

תשס"ב

הת' לוי שי' גנזבורג

הת' לוי יצחק שי' גרייזמאן

הת' שלום דובער הכהן שי' הענדל

הת' שלום דובער שי' וואלאסאוו

הת' משה שי' זילבערשטיין

הת' מרדכי לייב שי' זאנדהויז

הת' דוד הכהן שי' כהן

הת' ישראל הלוי שי' לוין

תשס"ג

הת' שמואל שי' ביסטריצקי

הת' לוי שי' גנזבורג

הת' שלום דובער הכהן שי' הענדל

הת' ישראל הלוי שי' לוין

הת' יוסף יצחק שי' קנלסקי

הת' מנחם מנדל שי' שכטר

תשס"ד

הת' מנחם מענדל שי' שפירא

הת' מנחם מענדל הכהן שי' בלוי

הת' איסר שי' ניו

הת' מנחם מענדל שי' בריקמאן

הת' נחום שי' ריבקין

הת' שניאור זלמן שי' בענדעט

הת' מנחם מענדל שי' אזימאוו

הת' ארי' דוב שי' איידעלמאן

הת' מנחם מענדל שי' ליין

הת' נפתלי הערץ שי' גולדשמיד

הת' מנחם מענדל שי' לוינזון

הת' יהושע זעליג שי' גרייזמאן

הת' מיכאל יהודה ארי' ליב הכהן שי' כהן

תשס"ה

הת' לוי יצחק שי' שפירא

הת' שמעון שי' שטילערמאן

הת' זאב שי' סלאווין

הת' לוי יצחק שי' בראנשטיין

הת' חיים שי' ראזענפעלד

הת' נחמן דוב שי' וויכנן

תשס"ו

הת' ישראל שי' ליין

הת' נפתלי הערץ שי' גולשמיד

הת' משה שי' ביסטריצקי

הת' שמואל שי' חיטריק

הת' יהודה לייב שי' מאראס

הת' לוי יצחק שי' ברוק

תשס"ז

הת' מנחם מענדל שי' שפירא

הת' מנחם מענדל שי' פעווזנער

הת' משה שי' גורארי'

הת' דוב בער שי' דלוון

הת' יואל שי' ניו

הת' חיים שמריהו שי' גורארי'

תשס"ח

הת' יעקב שי' שי' פלדמן

הת' שלמה שי' לברטוב

הת' דוב בער שי' דלוון

הת' משה מרדכי שי' גינזבורג

הת' מנחם מענדל שי' ליין

תשס"ט

הת' מנחם מענדל ניסן שי' בראנשטיין

הת' מנחם מענדל הלוי שי' דזייקאבס

הת' בנימין שי' דרוק

הת' שרגא דוד שי' המניק

הת' מנחם מענדל שי' ברונשטיין

תש"ע

הת' שמואל שי' שפירא

הת' ראובן שי' זילבערשטיין

הת' מנחם מענדל שי' קאניקאוו

הת' מנחם מענדל שי' מישולבין

הת' לוי יצחק הלוי שי' רייטשיק

הת' יוסף שי' בוימגארטען

תשע"ב

הת' אלחנן דוב שי' גורליק

הת' יוסף שי' ניגרי

הת' לוי שי' טלזנר

הת' אברהם חיים שי' שטערן

הת' אברהם אבא שי' הלוי רייטשיק

תשע"ד

הת' ישראל שי' ירמק

הת' מנחם מענדל שי' אינגליס

הת' מרדכי שלמה שי' ווילהעלם

תשע"ה

הת' מ"מ שי' שטרסברג

הת' שמואל שי' בערקאוויטש

הת' י"י שי' מהפור

הת' יסי שי' ליפסקר

הת' מ"מ שי' גאנזברג

הת' מ"מ שי' ווייספיש

הת' מ"מ שי' בערגשטיין

תשע"ו

הת' מנחם מענדל שי' וואלאוויק

הת' מנחם מענדל שי' ראטנברג

הת' שמואל שי' בראנשטיין

הת' לוי יצחק שי' פעווזנער

הת' מנחם מענדל שי' בראנדוויין

הת' מנחם מענדל שי' פרידמן

תשע"ז

הת' מנחם מענדל שי' בראנדוויין

הת' אהרן אייזיק שי' בראנשטיין

הת' דובער שי' גראסבוים

הת' חנן שי' טייכטל

הת' חיים שי' שובאוו

הת' משה שי' שפירא

תשע"ח

הת' דובער שי' שי' גראנער

הת' מנחם מענדל שי' לוינזון

הת' מנחם מענדל שי' עהרענרייך

הת' מנחם מענדל שי' ראזענבלוה

הת' לוי יצחק שי' שטראקס

תשע"ט

הת' שלום דובער שי' דיק

הת' ארי' דוב שי' איידעלמאן

הת' מנחם מענדל שי' אזימאוו

הת' אברהם שלמה שי' ווייספיש

הת' מרדכי שכנא שי' צירקינד

הת' מנחם מענדל שי' קאניקאוו

הת' מנחם מענדל שי' בראנדוויין

תש"פ

הת' מנחם מענדל שי' אזימאוו

הת' מנחם מענדל שי' בראנדווין

הת' לוי יצחק הכהן שי' כ"ץ

הת' מנחם מענדל שי' מונדשיין

הת' מרדכי שכנא שי' צירקינד

תשפ"א

הת' חיים דוד נטע שי' בראנשטיין

הת' שניאור זלמן שי' גלזמן

הת' שמואל שי' פלטיאל

הת' שלום דובער שי' צייטלין

הת' ישראל יצחק שי' קארף

הת' מנחם מענדל שי' קרעמער

תשפ"ב

הת' מנחם מענדל שי' אוירכמאן

הת' שלום דובער שי' גורארי'

הת' מנחם מענדל שי' חזן

הת' אברהם יעקב הכהן שי' כ"ץ

הת' דוד שי' ליפשיץ

תשפ"ג

הת' שלום דובער שי' גרינבלאט

הת' ארי' ליב שי' דערען

הת' מנחם מענדל שי' הירש

הת' לוי יצחק שי' נעלקען

הת' מיכאל יהודה ארי' ליב הכהן שי' כהן

הת' לוי יצחק שי' שפאלטר

תשפ"ד

הת' יהושע זעליג שי' גרייזמאן

הת' חיים ארי' שי' יעקבאסאן

הת' מנחם מענדל שי' המבורגר

הת' אברהם זאב שי' מינץ

הת' לוי יצחק שי' פוטאש

הת' מנחם מענדל שי' רייטער

הת' לוי שי' אייזנבאך

הת' מאיר שי' אבצן